Asociaţia Prietenii Şcolii Centrale a organizat pe 17 martie o acţiune de protest pentru a cere consolidarea şi restaurarea şcolii şi pentru a contesta Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), emis de Primăria Sectorului 2 care prevede, în mod ilegal, construirea unui imobil de 14 etaje în faţa şcolii.

La acţiune au venit domnul ministru al culturii, cultelor şi a patrimoniului naţional Theodor Paleologu, reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Bucureşti – domnul Adrian Bucur şi ai Primăriei Sectorului 2 – domnii Bogdan Pârvanu şi Mihail Geangu.

Dumnealor au dialogat cu membrii asociaţiei – elevi şi foşti elevi – precum şi cu profesori ai şcolii.

Domnul ministru Paleologu şi-a reafirmat opoziţia faţă de clădirea de 14 etaje proiectată în faţa şcolii. Dumnealui a motivat acest lucru prin faptul că o clădire de asemenea proporţii încalcă reglementările de urbanism, distruge frumuseţea şi coerenţa zonei protejate din strada Icoanei şi afectează funcţionarea şcolii prin intensificarea traficului în zonă. În concluzie, dumnealui a confirmat faptul că a atacat avizul dat de Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional a Municipiului Bucureşti.

Domnul Bogdan Pârvanu a declarat că Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) aprobat pentru un imobil de 14 etaje în faţa Şcolii Centrale, pe strada Icoanei, a fost emis în condiţii de legalitate. În acest sens, declaraţia dumnealui este identică cu răspunsul primit de Asociaţia Prietenii Şcolii Centrale la plângerea prealabilă pe care a făcut-o asociaţia împotriva acelui PUD. Această afirmaţie a fost contestată de domnul ministru Teodor Paleologu, de reprezentanţii asociaţiilor Prietenii Şcolii Centrale şi Salvaţi Bucureştiul precum şi de participanţii la protest, inclusiv pe baza evaluării făcute de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii. Domnul Pârvanu a mai declarat că PUD-ul acordat este o simplă documentaţie informativă emisă spre informarea proprietarului, când de fapt acesta este o piesă necesară în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. 

Având în vedere poziţia Primăriei Sectorului 2, Asociaţia Prietenii Şcolii Centrale va ataca în justiţie planul urbanistic de detaliu aprobat de aceasta pentru strada Icoanei nr. 2-8.

Membrii Asociaţiei Prietenii Şcolii Centrale îşi declară bucuria faţă rezultatele acţiunilor anterioare ale elevilor şi profesorilor pentru restaurarea şcolii, continuând să rămână vigilenţi pe durata întregului proces de licitaţie şi restaurare. Domnul Adrian Bucur, şeful Unităţii pentru implementarea programului BEI pentru reabilitarea şcolilor, a informat participanţii la manifestare că a tocmai a fost organizată o licitaţie pentru Şcoala Centrală şi că la aceasta a răspuns o firmă. Analiza dosarului este în curs şi astfel nu s-a putut determina până în momentul prezent dacă aceasta îndeplineşte toate condiţiile conţinute în caietul de sarcini. În cazul în care acestea nu vor fi îndeplinite, licitaţia va trebui reluată.

În cazul reluării licitaţiei, Asociaţia Prietenii Şcolii Centrale va demara acţiuni de informare a firmelor de restauratoare a monumentelor de arhitectură, în vederea măririi şanselor câştigării licitaţiei de către o companie capabilă să se conformeze nevoilor specifice unei astfel de lucrări.

Reclame