Mai jos, adresa transmisa de catre Scoala Centrala, ca urmare a Consiliului Profesoral extraordinar din data de 21 ianuarie 2010:

Stimate domnule inspector scolar general

Stimate domnule ministru al educatiei

Consiliul profesoral al Scolii Centrale ( intrunit in 21 ianuarie in sedinta extraordinara) la care au participat 63 de profesori, presedintele comitetului de parinti impreuna cu alti 3 membri ai comitetului, reprezentantii consiliului elevilor impreuna cu reprezentanti ai asociatiilor neguvernamentale formate din fosti elevi ai Scolii Centrale a adoptat in consens urmatoarele propuneri menite sa dezamorseze situatia de criza aparuta la Colegiul Scolii Centrale prin demiterea directoarei Norocica Cojescu si numirea in aceasta functie a domnei Ramona Coman :

1.Recunoasterea de catre conducerea inspectoratului si a ministerului a profundei nemultumiri manifestate deja explicit atat de catre corpul profesoral cat si de catre elevii si parintii acestora impotriva proceduriide inlocuire considerate abuziva

2.Revenirea asupra deciziei de detasare a doamnei Coman la Scoala Centrala in functia de director

3.Mentinerea in functia de director a doamnei Cojescu

4.Intrarea in legalitate prin aplicarea Metodologiei de numire a directorilor unitatilor de invatamant preuniversitar [1]( ORDIN Nr. 3142 din 25 ianuarie 2006) prin organizarea concursului pentru postul de director precum si incheierea contractului de management;

5.Aplicarea transparenta a acestei metodologii si asigurarea prezentei reprezentantilor consiliului de administratie, a comitetului de parinti si a sindicatului Scolii Centrale la desfasurarea acestui concurs

Principalele argumente pentru fundamentarea acestor propuneri sunt urmatoarele:

1. Recunoasterea de catre conducerea inspectoratului si a ministerului a profundei nemultumiri manifestate deja explicit atat de catre corpul profesoral cat si de catre elevii si parintii acestora impotriva proceduriide inlocuire considerate abuziva:

Decizia anuntata intempestiv si fara motivatie a starnit deja o reactie masiva de nemultumire atat in cadrul colectivului de profesori cat si in randul elevilor. Nemultumirea se manifesta atat prin memorii si petitii semnate de profesori pe de o parte si de elevi pe de alta parte (atasate la acest document) cat si prin demonstratii de protest in curtea scolii.

Este o stare care ameninta sa se perpetueze in conditiile in care aceasta demitere a fost pusa in practica fara preaviz, fara comunicarea in mod explicit si corect a unor argumente valide, rationale si legale. Putatatorul de cuvant al inspectoratului a comunicat prin intermediul presei ( procedura nereglementata in managementul sistemului educational) ca sunt imputate probleme legate de managementul proiectului de reconsolidare a scolii. Acest argument este nerealist si nefondat atat timp cat contractul de reconsolidare este finantat, gestionat si manageriat de catre Primaria sectorului 2. Au fost invocate apoi existenta unor absente nemotivate si nesanctionate precum si alte neregului. Acest tip de comunicare este neavenit.

Pentru ilustrarea respectarii reglementarilor in vigoare, pentru transparenta actului de management si pentru coordonarea eficienta a schimbarii este nevoie de o informare in timp util completa, sustinuta prin motivatii si argumente documentate si verificabile, si crearea cadrului adecvat pentru dialog intre toti actorii implicati in schimbare – in cazul de fata profesori, elevi si parinti deopotriva. Un management profesionist pune in aplicare procedurile de management al schimbarii acceptate si recomandate la nivel international de specialisti.

Lipsa unei proceduri de evaluare efectuate conform legislatie in vigoare si a documentelor oficiale care sa ateste aceste acuzatii califica procedura de demitere ca fiind nemotivata si in consecinta abuziva.

Lipsa informarii prealabile atat a directorului cat si a colectivului profesoral asupra deciziei de demitere si neconsultarea asupra oportunitatii demiterii si numirii unei noi persoane este si aceasta un element care califica procedura abordata ca fiind abuziva, nelegala si nedemocratica. Lipsa unui procesului verbal al consiliului de administratie privind hotararea incetarii detasarii din functia de director a doamnei Cojescu califica de asemenea acest act ca fiind abuziv.

Profesorii Scolii Centrale isi manifesta responsabilitatea pentru educarea tinerei generatii in spiritual democratiei si al literei legii si are nevoie pentru exercitarea acestei responsabilitati de cooperarea si comportamentul similar la nivelul tuturor verigilor sistemului educational. Intelegem interesul ministerului pentru eficientizarea managementului educational si solicitam de aceea sa fim informati complet, corect si la timp pentru a putea fi parteneri la schimbare. Procedura de demitere a domanei Cojescu nu a fost insa un exemplu de cooperare si management eficient .Propunem ministerului sa evalueze aceasta criza ca pe o lectie si sa remedieze greselile.

2. Revenirea asupra deciziei de detasare a doamnei Coman la Scoala Centrala in functia de director

In scurta perioada petrecuta in Scoala Centrala doamna Coman a reusit sa antagonizeze majoritatea profesorilor din Scoala Centrala prin limbaj agresiv, prin comportament amenintator, sfidator si neadecvat functiei de director, lucru subliniat de cate participantii la Consiliul profesoral extraordinar. In acelasi timp prin declaratiile de presa facute domna Coman aduce un prejudiciu grav de imagine si reputatie Scolii Centrale. In conditiile in care reputatia si imaginea liceului conduc la retragerea sprijinului si sustinerii financiare a celorlalti parteneri acest lucru este de natura sa influenteze negativ atat raportul cost/elev cat si eficienta managementului financiar al Scolii si in ultima instanta sustenabilitatae acestei scoli.

Propunerea Consiliului profesoral si a participantilor la aceasta sedinta extraordinara este de revenire asupra deciziei de detasare a doameni Coman si de mentinere in functia de director a doamnei Norocica Cojescu concomitent cu intocmirea unui contract de management.

3. Numirea doamnei Cojescu in functia de director prin ordin al ministrului si semnarea unui contract de managemnt sau mentinerea pe functie a doamnei Cojescu pana la organizarea concursului pentru postului de director la Scoala Centrala

Din momentul numirii in functia de director doamna Cojescu a schimbat radical atmosfera in Scoala Centrala facilitand o cooperare eficienta intre membrii corpului profesoral si castigand respectul si admiratia acestora. Principalele avantaje ale mentinerii doamnei Cojescu sunt de natura manageriala si , in acest context, de natura reputationala.

Doaman Norocica Cojescu este :
– un reputat cadru didactic cu expertiza recunoscuta la nivel international , implicata direct in derularea de proiecte educationale internationale (proiecte francofone)
– este formator national de istorie in comisia pedagogica de elaborare a subiectelor de bacalaureat francez bilingv, francofon
– este o personalitate de prestigiu in cultura romaneasca fiind autoare unei monografii despre Scoala Centrala
– are o vechime de 27 de ani in invatamant, perioada in care s-a identificat cu destinul Scolii Centrale formand numeroase generatii de elevi
– este un model pentru ceilalti profesori precum si pentru elevi
– se bucura de recunoastere, autoritate si respect in randul elevilor (Comitetul de elevi a strans o lista de semnaturi pentru sustinerea doamnei Cojescu)
– este un pedagog innascut cu o reputatie de prestigiu in comunitate (dovada sustinerea de care se bucura acest demers din partea comitetului de parinti si a fostilor elevi ai liceului, interventiile pe bloguri si site-uri de comunicare care de asemenea sustin acest demers)
– in cele 4 luni cat a fost director a dovedit capacitate manageriala deosebita, a instituit un climat de liniste si eficienta educationala , a comunicat foarte bine cu toate departamentele scolii si a recreat legatura scolii cu parintii- fapt confirmat de membrii Comitetului de parinti prezenti si abilitati sa reprezinte parintii elevilor Scolii Centrale

Menirea unui director, a unui lider este sa inspire pe ceilalti . Doamna Cojescu este un model care inspira pe celalti, asigura coeziunea colectivului si motiveaza pentru schimbare de aceea demiterea dansei este o greseala care trebuie remediata.

4. Intrarea in legalitate prin aplicarea Metodologiei de numire a directorilor unitatilor de invatamant preuniversitar (ORDIN Nr. 3142 din 25 ianuarie 2006) prin organizarea concursului pentru postul de director precum si incheierea contractului de management;

5. Aplicarea transparenta a acestei metodologii si asigurarea prezentei reprezentantilor consiliului de administratie, a comitetului de parinti si a sindicatului Scolii Centrale la desfasurarea acestui concurs

Neaplicarea legislatiei in vigoare si numirea directorilor unitatilor de invatamant prin detasare este o practica paguboasa care intretine nesiguranta, incertitudinea si permite abuzul. Solicitam ministerului sa reintre in legalitate si sa numeasca directorul pe baza de concurs cu respectarea principiilor transparentei si democratiei.

Selectarea pe baza de criterii clare , profesioniste printr-o procedura transparenta precum si realizarea unui contract de management sunt de natura sa inlature arbitrarul, neprofesionismul si abuzul in managementul sistemului educational. Stabilirea si urmarirea unor obiective si criterii clare de performanta in evaluarea directorilor, existenta unui contract cu obligatii, drepturi si penalitati clare au fost stipulate in legislatie tocmai pentru a asigura cadrul de desfasurare aunui management efficient si stabil in reforma educational . Solicitam in aces sens ministerului sa dispuna organizarea unui concurs si sa numeasca conform legislatiei in vigoare prin ordin managerul Scolii Centrale.

Consiliul profesoral a hotarat prin consens sa delege pe urmatorii reprezentanti sa prezinte propunerile formulate si sa discute atat la nivel de inspectorat cat si la minister modalitatile si termenele de aplicare a propunerilor de mai sus :

Bucurest 21 ianuarie 2010
( semnaturile participantilor sunt atasate in copie)
(Semnaturile sunt disponibile in copie materiala, la Scoala Centrala)

Asociatia Prietenii Scolii Centrale se solidarizeaza cu demersurile Consiliului Profesoral al Scolii Centrale.

Reclame