Luni 6 iunie de la ora 17 a avut loc la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” festivitatea de premiere a concursului-manifest „Ce pui lângă Mincu?”.
La festivitate au participat studenţi din cadrul facultăţii, mulţi dintre cei prezenţi fiind concurenţi la concursul proaspăt încheiat. Din partea organizatorilor au participat membri ai Asociaţiei Prietenii Şcolii Centrale (Romulus Bena) şi ai Asociaţiei Studenţilor Arhitecţi şi Urbanişti „Ion Mincu” (Iulia Cucu, Adina Anghel). Din partea juriului a vorbit arhitectul Zeno Bogdănescu, decanul Facultăţii de Arhitectură. Dumnealui a explicat punctul de vedere al juriului privind proiectele aflate în concurs, pe care vom încerca să îl rezumăm cât mai fidel.
În primul rând, la întrebarea „Ce pui lângă Mincu?” nu se poate răspunde „orice”. Chiar dacă nu ar fi fost vorba de vecinătatea faţă de amplasamentul propus la concurs a unei clădiri emblematice a arhitectului Ion Mincu, ci de o clădire de alt arhitect cunoscut, sau pur şi simplu o clădire cu valoare ambientală, este important modul cum se poate insera o nouă construcţie într-un zonă veche, care este, cel puţin teoretic, „protejată”. De fapt, toate noile construcţii au în jur un context, un ţesut urban de care trebuie să se ţină cont. Astfel, arhitecţii nu trebuie să fie întorşi spre sine când elaborează proiectul ci să acorde o mare atenţie modului în care construcţia proiectată relaţionează cu vecinătăţile. Multe proiecte prezentate în concurs puteau fi construite „peste tot şi nicăieri”, concurenţii nereuşind să racordeze propunerile lor la contextul dat, care era unul destul de dificil.
Tema concursului a fost grea, fapt pentru care au fost puţine proiecte în concurs şi niciunul nu a reuşit să întrunească toate criteriile pentru a fi premiat. Juriul a evaluat proiectele ca într-o situaţie reală, care ar urma să ducă la acordarea lucrării arhitectului câştigător, nu ca pentru un exerciţiu şcoală. Mai mult, în contextul în care a apărut concursul, respectiv pericolul ca pe acel amplasament să se contruiască ceva nepotrivit cu caracteristicile zonei, era important ca un proiect premiat să comunice un mesaj foarte clar, să poată fi promovat, să constituie un model pozitiv în antiteză cu proiectul propus de dezvoltator. Deşi niciun proiect nu a întrunit toate calităţile căutate, din ansamblul proiectelor se degajă o serie de idei interesante iar rezultatul global al concursului încurajează Facultatea să continue să propună astfel de exerciţii studenţilor.
Asociaţia Prietenii Şcolii Centrale a fost felicitată pentru faptul că a propus acest concurs şi pentru implicarea în promovarea şi protejarea Şcolii Centrale şi a zonei Icoanei. La rândul său asociaţia a mulţumit co-organizatorilor şi juriului pentru că a făcut acest exerciţiu posibil.
Au primit menţiuni 2 proiecte ale studenţilor Laia Martinez, Xavier Lozano Segarra şi Mihai Sulea, Ruxandra Sacalis, Sabin Purice. Pagina oficială a concursului se găseşte aici .

Expoziţia cu proiecte poate fi văzută la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” între 6-8 iunie şi la Şcoala Centrală pe 11 şi 12 iunie în cadrul tururilor ghidate organizate de Asociaţia Prietenii Şcolii Centrale.

Ecouri în presă:
Observatorul Urban
Hotnews
Daniel Răduţă

Reclame